Registratie en GGD

Op de website van het landelijk register kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

LRK nummers van Kinderopvang Kiki Nous

Voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag heeft u een LRK nummer nodig. Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagverblijf, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Wanneer u dit nummer invult bij de Belastingdienst voor de aanvraag of een wijziging, wordt meteen ons adres zichtbaar. Door deze zorgvuldigheid wordt vertraging voor de verdere verwerking bij de Belastingdienst voorkomen. Ons registratienummer voor de dagopvang, van 0 – 4 jaar, is: 102128893. En voor de Buitenschoolse opvang, van 4 – 13 jaar, hebben wij het registratienummer: 828285226. Voor onze Buitenschoolse opvang Kiki Nous Kiki Keet is het registratienummer: 335733694.

Inspectie

Naast de jaarlijkse inspectie van de Brandweer (i.v.m. de veiligheid) komt ook elk jaar de GGD inspectie langs bij Kiki Nous. De kwaliteitsaspecten die de toezichthouder beoordeelt voor de opvang zijn ingedeeld naar de volgende domeinen:

  • Ouders
  • Personeel
  • Veiligheid en gezondheid
  • Accommodatie en inrichting
  • Groepsgrootte en leidster- kindratio
  • Pedagogisch beleid en praktijk
  • Klachten

Onze jaarlijkse GGD -inspectierapporten kunt u vinden via de volgende links: