Oudercommissie

Goede kinderopvang, regelen we samen met u. Kind(eren) en ouder(s) staan centraal in het dagelijks handelen van Kinderdagverblijf Kiki Nous. Om kwaliteit te kunnen (blijven) bieden, is het contact met alle ouders van het dagverblijf van groot belang. Een oudercommissie is bij uitstek geschikt om ervoor te zorgen dat de wensen over het reilen en zeilen worden opgepikt. En dat deze wensen met het team worden besproken.

Een hechte band

Als u zitting neemt in de oudercommissie zet u zich op een gemakkelijke maar doeltreffende manier in voor het belang van de ouders en kinderen en bevordert u een goede relatie van de ouders met het personeel van Kiki Nous. U zult waarschijnlijk ook gewoon veel plezier beleven aan uw deelname. Verreweg de meeste ouders van Kiki Nous vinden hun band met het dagverblijf hechter als ze in de oudercommissie zitten.

 

Weinig tijd, veel effect

Oudercommissies vergaderen doorgaans zo’n drie tot zes keer per jaar. Verder zijn de verantwoordelijkheden van ieder lid veelal praktisch van aard: de ‘ogen en oren’ van alle ouders van het dagverblijf zijn en signalen bespreken met het team. Iets wat u misschien al informeel doet, en waar u via een rol in de oudercommissie nog effectiever mee verder kunt gaan.

 

Wilt u zich aanmelden of meer informatie over de oudercommissie krijgen dan kunt u dit opvragen bij Linda of via oudercommissie@kikinous.nl. Hier kunt u ook het reglement opvragen conform de wet kinderopvang paragraaf 3
Wet en regelgeving Kinderopvang

 

Onze Oudercommissie

Sinds januari 2010 heeft kinderopvang Kiki Nous een oudercommissie. De oudercommissie is noodzakelijk zodat ouders ook inspraak hebben op de handelswijze van Kiki Nous. Deze oudercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Clynes: mama van tweeling Jayson en Owen; Peuter 1 en 2
  • Daphne: mama van Bincke en Silke; BSO
  • Davinia: mama van Micha en Ezra; BSO en Ava; Baby 2
  • Jessica: mama van Olivia; BSO en Miles; Peuter 2
  • Marianne: mama van Jacco; BSO, en van Thom; Peuter 2

De voorzitter van de oudercommissie is:

  • Astrid: mama van Pepijn; BSO

Even voorstellen

Onze oudercommissie wilt zich graag aan u voorstellen. Door op onderstaande link te klikken komt u uit bij onze OC leden:
Klik hier voor voorstellen Oudercommissie

Als ouder heeft u misschien wel eens vragen waarmee u niet meteen naar de directie of de leidsters wil stappen. Dan kunt u altijd terecht bij de oudercommissie (OC). Wij behartigen namelijk uw belangen bij Kiki Nous.
De oudercommissie wordt gevormd door ouders van kinderen die naar de opvang van Kiki Nous gaan. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Bij de samenstelling van de oudercommissie wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen op de opvang.

U kunt ons bereiken via: oudercommissie@kikinous.nl

Graag tot ziens!

De oudercommissie