U als ouder

De overheid heeft in samenwerking met de GGD een aantal spelregels opgesteld om de kwaliteit in de kinderopvang beter te kunnen sturen. Bij Kiki Nous werken wij uiteraard volgens deze spelregels mits deze toereikend zijn ten op zichtte van onze eigen kwaliteitsstandaard. Een van deze regels is de verhouding van het aantal pedagogische medewerksters die op de groep minimaal nodig zijn om verantwoord te kunnen werken. De zogeheten leidster-kind ratio wat inhoud dat er minimaal:

  • 1 leidster per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar
  • 1 leidster per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
  • 1 leidster per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
  • 1 leidster per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar
  • 1 leidster per 10 aanwezige kinderen van 4 tot 13 jaar

Bij kinderen van verschillende leeftijden in een groep moet een gemiddelde berekend worden voor de vaststelling van het aantal kinderen per leidster. Dit gewogen gemiddelde wordt naar boven afgerond. Het is toegestaan per dag gedurende 3 uur af te wijken van de leidster-kind ratio. Dit mag op de volgende tijden, voor 9:30 of tussen 12:30 en 15:00 of na 16:30 uur

Voor Kiki Nous houdt dit in dat bij de babygroepen met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1,5 a 2 jaar drie leidsters en een stagiaire werkzaam zijn. Bij de dreumesgroep met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 1,5 tot ongeveer 2 jaar en 9 maanden drie leidsters en een stagiaire werkzaam zijn. Bij de peutergroepen met maximaal 14 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar twee leidsters en een stagiaire werkzaam zijn. Bij de 3 plus groep met maximaal 14 kinderen op de groep twee leidsters en eventueel een stagiaire werkzaam zijn. Bij de peuteropvang groep met maximaal 14 kinderen op de groep twee leidsters en eventueel een stagiaire werkzaam zijn. Kiki Nous telt 2 babygroepen 0/2 jaar, 1 dreumes groep van 1,5 tot 2 jaar en ongeveer 9 maanden, 2 peutergroepen 2/4 jaar, een peuter plus groep vanaf 3 jaar, een peuteropvang groep van 2/4 jaar en 3 bso groepen waarvan bij 1 bso groep kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 4 tot 5/6 jaar en bij de andere 2 bso groepen kinderen worden opgevangen in de leeftijd van 5/6 tot 13 jaar. Met uitzondering van de bso groepen kiezen wij er duidelijk voor om geen volledige verticale groepen op te zetten wat in onze beleving ten koste gaat van de kwaliteit, rust en regelmaat op de groepen zelf.

Verder houdt de GGD er toezicht op dat:

  • alle pedagogisch medewerkers in het bezit zijn van een bewijs van goedgedrag en minimaal SPW- SAW nivo 3 in het bezit om eindverantwoording te mogen dragen.
  • de kinderen minimaal 3,5 m² binnen en 3 m² buitenspeelruimte tot hun beschikking hebben.

Wij hechten hier veel waarden aan en dit is dan ook uiteraard bij Kiki Nous allemaal keurig geregeld.

Bij Kiki Nous wordt een systeem gehanteerd die de voortgang van alle kinderen vanaf 5 maanden in kaart brengt. Dit systeem, van de CED-groep, werkt met zogeheten persoonlijke observatie boekjes waarin aandacht wordt besteed aan de volgende punten:

  • “Zo doe ik”
  • ”Zo praat ik”
  • “zo beweeg ik”

Deze boekjes worden door ons gebruikt bij tussentijdse oudergesprekken en om de overdracht naar de basisschool ten dele te kunnen onderbouwen alvorens de boekjes aan de ouders worden meegegeven.

Wilt u meer inhoudelijke informatie omtrent Kiki Nous dan verwijzen wij u naar onze uitgebreidere algemene informatie:

Algemene informatie Kiki Nous Maart 2015