Pedagogisch beleid

Bij Kiki Nous staat het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo. Om zich te kunnen ontwikkelen, heeft een kind veiligheid, vertrouwen en uitdaging nodig. Kiki Nous wil kinderen helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige personen, die hun eigen keuzes kunnen maken. Kinderen maken deel uit van de samenleving. Wij zien Kiki Nous als een samenleving in het klein waar kinderen verantwoord kunnen ontwikkelen. Dit gaat letterlijk en figuurlijk met vallen en opstaan. Wij stellen kinderen in de gelegenheid om vanuit Kiki Nous de wereld om hen heen te ontdekken. Kinderen leren van en door elkaar, voor nu en later.

Daarnaast vinden wij het belangrijk, dat de kinderen het naar hun zin hebben bij Kiki Nous en zichzelf kunnen zijn, waarbij plezier voorop staat!

Wij bieden de kinderen een uitdagende omgeving en op hun leeftijd afgestemde materialen aan, die hun nieuwsgierigheid en creativiteit prikkelen.

Zij maken keuzes en worden gestimuleerd tot zelfstandigheid, waarbij zij in de gelegenheid worden gesteld hun persoonlijke en sociaal emotionele kwaliteiten te ontwikkelen.

Ondanks elke leeftijd, soort opvang en locatie zijn eigen specifieke eigenschappen met zich meebrengt heeft Kiki Nous dit wel in 1 algemeen plan weten samen te vatten.

Pedagogisch beleidsplan Kiki Nous (2020) PDF