Tarieven BSO 2021

Tarieven BSO 4 – 13 jaar 2021

Hieronder treft u een overzicht aan van de bruto tarieven, die Kiki Nous per 1 januari 2021 hanteert voor haar openingstijden van 07:00 uur tot 19:00 uur.

Het uurtarief voor de BSO (Buitenschoolse opvang), berekend op basis van halve uren bedraagt : € 8,00 per uur. Dit is inclusief eten, drinken en activiteiten met uitzondering van de warme maaltijden en muziekles. De warme maaltijden kunnen worden besteld tegen een meerprijs van € 3,50 per maaltijd. Voor de muzieklessen, op onze eigen locatie verzorgd door Flevoland Muziekschool, vragen wij een bijdrage van € 3,50 per uur.

Bij Kiki Nous zijn:

Voorschoolse opvang van 7:00 – 8:30 uur
Naschoolse opvang startend tussen 12:00 / 14:30 – 19:00 uur
Voor- en Naschools opvang en tijdens vakanties, atv of studiedagen van 7:00 / 8:00 – 19:00 uur

Door de vele variaties van schooltijden en opvangmogelijkheden adviseren wij u om een proefberekening te laten maken, welke in de overeenkomst definitief wordt bepaald. De inschrijfkosten bedragen € 20,00.

LRK-Nummer

Tijdens de aanvraag/wijziging voor kinderopvangtoeslag voor 2021 wordt er gevraagd naar het registratienummer van Kiki Nous uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit nummer is voor de BSO van 4 tot 13 jaar is het nummer 828285226. Zorgt u er voor dat u de juiste nummers zorgvuldig invult om vertraging bij de belastingdienst te voorkomen.

Kinderopvang toeslag

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 ontvangen ouders de volledige factuur rechtstreeks van de geregistreerde kinderopvang centra. Kiki Nous heeft er voor gekozen dat u deze factuur volledig zelf dient te voldoen. Een groot deel van het bedrag (dit kan meer dan 60% zijn) kunt u terugkrijgen via de Belastingdienst. Informeert u eens naar deze fiscale voordelen of maak een proefberekening op:www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

U kunt de toeslag aanvragen op de site van de belastingdienst door in te loggen bij ‘mijn toeslagen’ met uw DigiD code. Heeft u nog geen DigiD code, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Na uw toeslagaanvraag zal de Belastingdienst uw aanvraag verwerken en controleren of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de tegemoetkoming in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over

Tegemoetkoming in bijzondere situaties

In bepaalde situaties kunnen ouders een extra tegemoetkoming krijgen van het Rijk. Eenoudergezinnen komen in aanmerking voor een hogere tegemoetkoming. Bijzondere doelgroepen (uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers en studenten) kunnen naast de tegemoetkoming van het Rijk ook nog aanspraak maken op een speciale bijdrage van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente of het UWV.