Tarieven Kinderdagverblijf 2021

Hieronder treft u een overzicht aan van de bruto tarieven, inclusief warme maaltijd, die Kiki Nous per 1 januari 2021 hanteert voor haar openingstijden van 7:00 tot 19:00 uur.

Tarieven kinderopvang
Kiki Nous Uren Maandtarief (*)
1 dag  52 € 462,80
2 dagen  104 € 925,60
3 dagen  156 € 1.388,40
4 dagen  208 € 1.851,20
5 dagen  260 € 2.314,00
Uur tarief € 8,90
Dag tarief incl. warme maaltijd € 106,80

(*) het maandtarief is een indicatie en wordt in de overeenkomst definitief bepaald
Inschrijving kosten € 20,00

Wijziging Kinderopvangtoeslag

Ingaande 2014 is het een en ander veranderd in de voorwaarden van de Kinderopvangtoeslag. Voor een grote groep ouders heeft dit alleen effect gehad op de hoogte van het terug te ontvangen bedrag.

Bron: Rijksoverheid

Intensivering kinderopvangtoeslag 2014: In het kader van de brede hervorming kind regelingen, heeft het kabinet besloten om structureel 100 miljoen euro conform de motie van Ojik-Samsom in te zetten ten behoeve van de kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag wordt zodanig aangepast dat voor huishoudens met kinderopvang de marginale druk voor de lagere, midden- en hogere inkomens wordt verlaagd. Dit zorgt voor positieve inkomenseffecten voor deze groepen. Daarnaast is eerder al besloten de maximum uurprijzen te indexeren. Deze indexatie is vooral van belang voor de lagere inkomens, omdat het bij deze groep harder aankomt als zij over een deel van de betaalde uurprijs geen toeslag ontvangen. Het geld wordt gebruikt voor een hogere toeslag.

In 2020 blijft de overheid verder investeren in de kwaliteit van de kinderopvang! Enerzijds door de tarieven meer dan voorgaande jaren te verhogen. Hierdoor hebben de kinderopvang organisatie meer middelen om de kwaliteit beter te bewaken. Maar ook voor u als ouders, ongeacht het inkomen zal de eigenbijdrage lager worden waardoor het financieel aantrekkelijker wordt gebruik te blijven maken van Kinderopvang of om zelfs meer uren af te nemen.

Hoogte kinderopvangtoeslag: Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en het aantal uren dat u werkt. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs.

Dit is allemaal uitvoeriger na te lezen op de site van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

LRK-Nummer

Tijdens de aanvraag/wijziging voor kinderopvangtoeslag voor 2020 wordt er gevraagd naar het registratienummer van Kiki Nous uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Dit nummer is 102128893 voor de dagopvang van 0 tot 4 jaar. Voor de BSO van 4 tot 13 jaar is het nummer 828285226. Zorgt u er voor dat u de juiste nummers zorgvuldig invult om vertraging bij de belastingdienst te voorkomen.
Het registratie nummer voor Kiki Nous Kiki Keet is: 335733694.

Kinderopvang toeslag

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang op 1 januari 2005 ontvangen ouders de volledige factuur rechtstreeks van de geregistreerde kinderopvang centra’s. Kiki Nous heeft er voor gekozen dat u deze factuur volledig zelf dient te voldoen. Een groot deel van het bedrag (dit kan meer dan 60% zijn) kunt u terugkrijgen via de Belastingdienst. Informeert u eens naar deze fiscale voordelen of maak een proefberekening op:www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen

U kunt de toeslag aanvragen op de site van de belastingdienst door in te loggen bij ‘mijn toeslagen’ met uw DigiD code. Heeft u nog geen DigiD code, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl. Na uw toeslagaanvraag zal de Belastingdienst uw aanvraag verwerken en controleren of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt. Als dat zo is, maakt de Belastingdienst de tegemoetkoming in maandelijkse termijnen rechtstreeks aan u over.

Tegemoetkoming in bijzondere situaties

In bepaalde situaties kunnen ouders een extra tegemoetkoming krijgen van het Rijk. Eenoudergezinnen komen in aanmerking voor een hogere tegemoetkoming. Bijzondere doelgroepen (uitkeringsgerechtigden, nieuwkomers en studenten) kunnen naast de tegemoetkoming van het Rijk ook nog aanspraak maken op een speciale bijdrage van de gemeente of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met uw gemeente of het UWV.