Visie

Vanuit onze visie staat het kind centraal. Kinderen hebben veel overeenkomsten, maar verschillen ook van elkaar. Wij benaderen het kind individueel en op een positieve wijze. We bieden daarbij vooral gestructureerde ruimte, waardoor de kinderen zich onder begeleiding van pedagogische medewerkers optimaal kunnen ontwikkelen. Wij gaan daarbij uit van de belevingswereld van de kinderen. We zijn alert op zowel de ontwikkeling van het individu als de sociale ontwikkeling van het individu in de groep. Elk kind wordt gestimuleerd stapjes te nemen in zijn/haar ontwikkeling. Een huiselijke sfeer, een veilig pedagogisch klimaat en een goede verzorging vormen daarvoor de basis. Door het spel, het samenspel, de fantasie en de expressie leren de kinderen zich op een spontane wijze te ontwikkelen.

Visie Kiki Nous

Spelenderwijs stimuleren

Wij bieden méér dan alleen deskundige verzorging, hygiëne en veiligheid. Kiki Nous stimuleert spelenderwijs alle aspecten van de ontwikkeling van kinderen. Kinderen vinden het vooral leuk om nieuwe vaardigheden onder de knie te krijgen.
Bij Kiki Nous krijgen kinderen de ruimte en de uitdaging om hun enthousiasme en leergierigheid te ontplooien. De pedagogisch medewerker bouwt een vertrouwensband op met de kinderen, zodat zij zich welkom en geborgen voelen. Kiki Nous werkt uitsluitend met professioneel geschoolde pedagogische medewerkers, die ons beleid ook kunnen uitvoeren. Op die manier zijn kinderen bij Kiki Nous altijd in betrokken en betrouwbare handen.